Address
Nizhny Novgorod, Garshina str., 40
Designed
2019-2020
Head of the Authors Team
Evgeny Gerasimov
Chief Project Architect
V. Khivrich
Architects
I. Minniev (Leader of the Architects Group), I. Priporov, I. Khukhka, М. Gimnazdinov, О. Leushina, А.Polovinkina, V. Makhmudov

Description

Read More